top of page

About

Empower Women Asia, một dự án của tổ chức phi chính phủ KIBV (Keep It Beautiful Vietnam), hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu sổ ở các làng dệt Việt Nam, giúp họ có thể nâng cao trình độ, hiểu biết, năng lực và lợi thế cạnh tranh bằng việc tạo ra các sản phẩm dệt may chất lượng và bền vững và có nhiều cơ hội hơn nhằm nâng cao mức sống cũng như có được nguồn thu nhập ổn định.

Bằng việc cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn và mở các lớp đào tạo hướng dẫn cụ thể về quy trình sản xuất hàng dệt may bền vững và tiêu chuẩn đối với phụ nữ và trẻ em gái, Empower Women Asia đặt ra mục tiêu nâng cao bình đẳng giới và giảm thiểu sự bất bình đẳng trong cộng đồng, theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) số 5 và 10.

Ngoài ra, thông qua sự đa dạng của các hoạt động “phủ rộng” cộng đồng từ các buổi workshop, các cuộc thi và các sự kiện thúc đẩy thương mại trong nội địa và nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và người tiêu dùng về các sản phẩm dệt may bền vững, Empower Women Asia cũng hướng đến việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu số 12 và 13 trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs).

Logo_EmpowerWomenAsia_Blue.png
Neo 1

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

EWA hướng đến góp phần vào việc hưởng ứng 4 trong 17 mục tiêu được đưa ra bởi Các mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc (UN Sustainable Goals) đến năm 2030 bao gồm:


Mục tiêu 5
Bình đẳng giới

sdgs4.PNG

Bằng việc mang cơ hội đến với phụ nữ dân tộc thiểu số để họ nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua vốn hiểu biết và trình độ tốt hơn, từ đó tạo ra thu nhập cao hơn và định hình rõ nét hơn vai trò của họ trong xã hội.


Mục tiêu 10
Giảm thiểu bất bình đẳng

sdgs1.PNG

Bằng việc dành cho những nhóm người bản địa cụ thể vẫn còn đang bị bỏ lại trong xã hội những cơ hội để tiếp cận với kiến thức và chỉ dẫn mới nhất, nhờ đó mà những cá nhân còn thiệt thòi này sẽ dần dần được tiếp cận với xã hội, tạo ra cơ hội cho việc đạt được sự bình đẳng trong mức sống.


Mục tiêu 12
Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm

sdgs2.PNG

Bằng việc tập trung vào các hướng dẫn về sản xuất hàng dệt may bền vững và nhận thức tốt hơn của người tiêu dùng về sản phẩm dệt may bền vững. 


Mục tiêu 15
Hành động vì khí hậu

sdgs3.PNG

Bằng việc giảm các tác động tiêu cực của ngành thời trang và dệt may lên môi trường thông qua nhận thức và hiểu biết tốt hơn của mọi người về sản phẩm thời trang và dệt may bền vững. 

Chúng tôi tin rằng tất cả phụ nữ đều có thể nắm bắt được họ là ai, có thể kiến tạo tương lai của chính họ, và có thể thay đổi thế giới. 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu sổ ở các làng dệt Việt Nam, nhờ đó mà họ có thể nâng cao tay nghề và lợi thế cạnh tranh để có thể cải thiện và có được thu nhập ổn định. Chúng tôi cũng tạo ra một dây chuyền sản xuất bền vững với các chất liệu và sản phẩm thân thiện môi trường để cung cấp cho thị trường nội địa và quốc tế, nhờ đó mà khái niệm về thời trang chậm được áp dụng ngày càng rộng rãi và thuận tiện hơn cho các nhà thiết kế khi tìm kiếm những nhà cung cấp nguồn nguyên liệu đáng tin cậy và có ý nghĩa.

Our Mission

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tầm nhìn của chúng tôi là trao sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở các làng dệt Việt Nam bằng việc cải thiện kỹ năng, trình độ và hiểu biết trong sản xuất bền vững, phục vụ cho việc nâng cao lợi thế cạnh tranh và ổn định thu nhập. Chúng tôi cũng phấn đấu để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các sản phẩm bền vững và mang đến nhiều lựa chọn về dệt may bền vững hơn cho các doanh nghiệp đang theo đuổi hướng tiếp cận này trong và ngoài nước.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn ngay hôm nay!

Quyên tặng
bottom of page