top of page

EM NỮ CHÂU Á

Sự đóng góp bằng tiền và hiện vật rất quan trọng để giúp EWA hoàn thành sứ mệnh của mình. Các tổ chức và cá nhân khi đã tìm hiểu về sứ mệnh và các hoạt động của EWA có thể quyết định tài trợ các chương trình của chúng tôi, nhờ đó mà chúng tôi sẽ tạo ra được giá trị với cam kết cống hiến chuyên nghiệp nhất.

Tài khoản ngân hàng Việt Nam:

Tên ngân hàng: BIDV (Ngân hàng đầu tư và phát triển)

Số tài khoản : 45510370018224

Chủ tài khoản: KEEP IT BEAUTIFUL VIETNAM

Tài khoản ngân hàng Quốc tế:

Tên ngân hàng:  Post Finance

Số tài khoản :CH34 0900 0000 8966 6249 0

Chủ tài khoản: KEEP IT BEAUTIFUL VIETNAM

bottom of page