top of page

ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Ban Hành Chính

​Head of human resources

Nguyen Khanh Linh 

Ban Kỹ Thuật

head of media

​Nguyễn Minh Ngọc

head of Design

Nguyen Minh Anh

head of IT

Nguyen Tuan Phong

Ban Truyền Thông

head of Translation

Hoang Ngoc Lan

head of Press relations

Nguyen Lam Hanh

Ban Sự Kiện

head of logistics

Nguyen Huong Quynh

Ban Nội Dung

head of Content

Do Minh Ngoc

Ban Kinh Tế

head of business development

 

Người sáng lập

IMG_2926.JPG

Rachel Nguyen

Trưởng ban tổ chức

IMG_2389_edited.jpg
​Nguyen Minh Ngoc
Tran Thi Ngoc Diep

THÔNG TIN THÀNH VIÊN 

bottom of page