top of page

Đào tạo

Kể từ năm 2019, Empower Women Asia đã thực hiện một dự án tại Bản Lác,Mai Châu,Hòa Bình với tầm nhìn của chúng tôi là bảo tồn và duy trì làng dệt truyền thống này của Việt Nam với các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Cung cấp cho phụ nữ nghèo và tàn tật trong khu vực chỗ ở miễn phí và các lớp đào tạo cũng như nâng cấp một số cơ sở sản xuất các sản phẩm dệt truyền thống, thủ công và bền vững theo yêu cầu sản phẩm bền vững để phụ nữ nâng cao hiểu biết về quy trình sản xuất bền vững và tăng khả năng cạnh tranh, Empower Women Asia nỗ lực để tạo ra tác động tích cực đến môi trường, nhân đạo, văn hóa và xã hội.

- Hỗ trợ từ ý tưởng sản phẩm đến thiết kế sản phẩm để phát triển các sản phẩm ứng dụng và phù hợp hơn với thị trường trong nước và quốc tế để chị em có thêm việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập.

weaving
img-0367-1-1014x676
fj7c9364-1014x676
img-20170927-wa0033-1104x736
dsc09092-2-1014x761
1D7A9811
1D7A9984
1D7A0368
1D7A0410

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn ngay hôm nay!

bottom of page