top of page

CUỘC THI

Đây là một chuỗi các sự kiện cạnh tranh tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cả nghệ nhân địa phương, nhà thiết kế trẻ và người tiêu dùng địa phương về các sản phẩm bền vững. Cuộc thi nhằm tìm ra những ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam để có thêm lợi thế cạnh tranh, đảm bảo thu nhập ổn định và đưa các giá trị truyền thống của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Năm 2019, trong ba tháng từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 11, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sản phẩm bền vững từ làng nghề thủ công Việt Nam” được tổ chức bởi Empower Women Asia và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các nghệ nhân và các nhà thiết kế trẻ vai trò quan trọng của sản phẩm bền vững và phát triển bền vững là xu hướng trong tương lai. 

bottom of page