top of page

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Empower Women Asia đã nỗ lực trong năm qua để quảng bá các sản phẩm của phụ nữ thiểu số Việt Nam ra thị trường trong nước và quốc tế thông qua các kênh khác nhau, từ các sự kiện xúc tiến thương mại trực tiếp đến các cửa hàng trực tuyến hoặc chương trình hợp tác với các đối tác của chúng tôi ở các nơi khác nhau trên thế giới .

Các sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam đã được giới thiệu, trưng bày tại nhiều sự kiện trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm của khán giả và nâng cao nhận thức về các sản phẩm truyền thống, bền vững của Việt Nam.

bottom of page